Ako sme stvorili VENDO

V roku 1987 pri stretnutí mládežníkov padla otázka:

 „Čo tak zahrať divadlo?“

„A kto ho bude režírovať?“ opýta sa  náš terajší režisér.

„No predsa ty! “

„ Jedno už v dedine máme, čo budeme hrať dve?“ oponuje.

„A čo keby sme zahrali na Katarínu? Porušme tradíciu.“

 „Dobre! Skúsme to, ale vy budete hrať!“ odpovie.

A tak po tomto rozhovore sme sa do toho s nadšením a očakávaním pustili. Výber hry, čítačky, skúšky... Po odohraní prvého divadelného predstavenia dňa 21.11.1987 od Stanislava Štepku -  Pavilón B, v ktorom sa predstavili  Eva Javorková - Klusová, Jozef Furdek, Beáta Hlinová –Mikosová, Alexander Poláčik, Jozef Gavran, Martina Stieglbauer - Hrkľová, Róbert Koválik, Peter Števaňák, Ľubica Poláčiková - Lajmonová , Gabriela Sameliaková -  Gavranová, Peter Puk, sme všetci čakali na reakciu divákov. Tí nás odmenili dlhým potleskom.  Ľudia prišli zagratulovať hercom a režisérovi aj do šatne. Boli sme veľmi šťastní a zároveň pyšní. Diváci hovorili, že to tu už roky nebolo. Predstavenie, kde sa hovorený text striedal s pesničkami podfarbenými živou hudbou,niečo nové- žáner, ktorý poznali našinci väčšinou len z televízie. A zrazu sa tu verejne trochu úsmevnou formou približujú nedostatky terajšej doby.

A tak aktéri prvého mládežníckeho divadelného predstavenia, povzbudení úspechom,  rozhodli sa pokračovať v ochotníčení.

A o päť rokov, keď boli nejaké skúsenosti, dozrel čas a um, založili  DIVADELNÚ SPOLOČNOSŤ VENDO –VESELÉ EŠTE NAIVNÉ DIVADLO OBCE. Vytvorili sa stanovy a zvolil sa prvý výbor v zložení: prezident – Jozef Pafčo, viceprezident –Jozef Pucheľ, hospodár – Eva Klusová, manažér – Ľubomír Orčík, kronikár – Ivana Strnádelová. V zápisnici, ktorá slúži ako doklad  o skutočnom založení  Divadelnej spoločnosti „VENDO“ je zapísané:

„ My dolupodpísaní v snahe šíriť a propagovať obec Štefanov a jej rodákov a nadväzujúc na myšlienky a činy našich predchodcov, rozhodli sme sa založiť divadelnú spoločnosť VENDO – Veselé Ešte Naivné Divadlo Obce