VENDO 1987 - 2012

No a ďalej? Roky to fungovalo ako za starých čias, ale okrem toho, že sa nacvičilo a každý rok hralo  divadelné predstavenie, chuť  hrať a  samotná zanietenosť  hercov a všetkých ľudí čo majú čo  dočinenia  s divadlom sa zvyšovala rok čo rok  a pre tých všetkých sa divadlo stalo  srdcovkou. Takýmto spôsobom divadlo zasiahlo do takmer všetkých rodín obyvateľov našej obce. Dobrá zvesť a chuť pracovať v divadelnom kolektíve priviedli aj mladých ľudí z okolitých  miest a dedín, ktorí nás sami vyhľadali a ponúkli svoju pomoc.

V nasledujúcich riadkoch Vám, milí čitatelia, ponúkame krátky prierez našou 25 – ročnou históriou.Po odohratí Pavilónu B 21.11.1987 sme v novovytvorenej tradícií pokračovali aj o rok.Na naše  druhé divadelné predstavenie  dňa 26.11.1988 -  tiež od Stanislava Štepku – Čierna ovca / Miloš Klus, Peter Puk, Erika Gloneková, Jozef Krilek, Beáta Mikosová, Gabriela Gavranová, Eva Klusová, Jozef Pafčo/  sa ľudia už nemohli dočkať. Nazreli  sme v ňom   do kabinetu  školy a ukázali to o čom sa mohlo v predchádzajúcom systéme rozprávať  iba potichu. Hru sme ponúkli aj  divákom v Krivej.

Do tretice všetko dobré. Roku 1989 sme na Katarínu a neskôr aj na Veľkú noc r. 1990 naskúšali divadelné predstavenie  -  samozrejme od Stanislava Štepku  - Ženské oddelenie / Beáta Mikosová, Ľubica Poláčiková , Zuzana Poláčiková, Janka Furdeková, Gabriela Gavranová, Jozef Gavran, Alexander Poláčik, Peter Števaňák, Pavol Kuloštiak, Jozef Furdek, Miloš Bránický /.

Nacvičiť  divadlo aj nasledujúci rok  bola už výzva . V roku 1991 na Veľkú noc sme divákom ponúkli ďalšiu hru z pera Stanislava Štepku Jááánošííík / Jozef Pafčo, Ľubica Poláčiková, Martina Hrkľová, Miloš Bránický, Alexander Klus, Gabriela Gavranová, Jozef Gavran, Alexander Poláčik,

Beáta Mikosová, Zuzana Poláčiková, Miloš Bránický/. Mýtus – Jánošík – známy z filmov, rozprávaní, kníh. Poláčiková, Martina Hrkľová, Miloš Bránický, Alexande Jááánošííík sa tak zaradil k našim najúspešnejším predstaveniam a dožil sa aj ďalších dvoch spracovaní  v nasledujúcich rokoch.

Na Veľkú noc 1992 sme sa pustili do vážnejšej témy. Nacvičili sme  hru od Gyorgy Schwajda  -  Schody / s pôvodným názvom Svätá rodina/ Beáta Mikosová, Milan Furdek, Gabriela Gavranová, Ľubica Poláčiková, Alexander Poláčik, Eva Klusová, Anna Bránická, Peter Puk, Jozef Pafčo, Miloš Bránický, Peter Polakovič, Jozef Gavran /. Na Štefana, toho istého roku, sme skúsili naštudovať klasiku, komédiu od Ferka Urbánka - Kubo  / Jozef Pafčo, Gabriela Gavranová, Pavol Kuloštiak, Peter Polakovič, Ivona Rumlová, Peter Puk, Beáta Mikosová, Igor Glonek, Martina Hrkľová, Miloš Bránický, Pavol Števaňák, Milan Furdek, Juraj Vrana, Ivana Strnádelová, Monika Čierna, Katarína Puková, Peter Števaňák/,ktorá prebudila zvedavosť hlavne  u staršej generácie.

 Už o pár mesiacov na Veľkú noc r. 1993  sa nacvičila ďalšia divadelná hra  od Stanislava  Štepku – Kúpeľná sezóna /Jozef Pafčo, Ľubica Poláčiková, Martina Hrkľová, Miloš Bránický, Alexander  Klus, Beáta Mikosová, Alexander Poláčik, Eva  Klusová, Slavomír Bednár/.

 Na Vianoce  sme sa predstavili už pod hlavičkou Divadelnej spoločnosti VENDO s hrou z repertoára Jána Chalúpku -  Starý zaľúbenec /Alexander Poláčik, Gabriela Gavranová, Cyril Poláčik, Miloš Bránický, Alexander Klus, Ivona Rumlová, Beáta Mikosová, Eva Klusová, Juraj Vrana, Peter Puk, Stanislav Kakačka ml./  Humorný pohľad na človeka, ktorý je ochotný kvôli majetkom stratiť aj vlastnú hrdosť, pobavil všetkých prítomných divákov.

V roku 1994 si našu činnosť všimlo aj Regionálne kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, ktoré nás dostalo do povedomia širšej divadelnej verejnosti. Začali sme sa zúčastňovať  ochotníckych  divadelných  prehliadok a súťaží .A hneď na prvej sme zožali menší úspech.  Na Okresnej  prehliadke ochotníckych divadiel v Dolnom Kubíne  Gabriela Sameliaková – Gavranová získala v súťaži jednotlivcov cenu za najlepšie ženskú rolu. 17. júla sme dostali pozvanie do Oravského Podzámku na hrad, kde sa konal  III. Oravský divadelný   Podzámok. Na terase pri Thurzovom  paláci sme sa predstavili hrou  - Starý zaľúbenec.  S  touto hrou sme  slávnostne otvárali aj  XIX. Podroháčske folklórne slávnosti  5.augusta.  Na  Štefana   sme uviedli hru  autora Alda de Benedetti – Dva tucty červených ruží/Milan Brada, Alexander Klus, Eva Klusová, Gabriela Gavranová, Braňo Horňák, Stano Kakačka ml./. Novinkou pre divákov bolo využitie priestoru pre dej hry   nielen  na  javisku, ale aj v hľadisku.

Na Veľkú noc r. 1995 sme opäť siahli po osvedčenom Jááánošíííkovi / Jozef Pafčo, Ľubica Poláčiková, Gabriela Gavranová, Miloš Bránický, Alexander Klus, Katarína Laštíková, Jozef Gavran, Milan Brada, Katarína Klusová, Zuzana Čierna /. V júli  sme  si s Jááánošíííkom odskočili na IV. Oravský divadelný  Podzámok.

 Pri príležitosti spoločného stretnutia pamätníkov– divadelníkov, režisérov viacerých generácii a priaznivcov ochotníckeho divadla  sa uskutočnil „MEDAILON“ Divadelnej spoločnosti VENDO a  ochotníckeho   divadelného súboru zahraničných Slovákov Ondrejko  z Poľska.  Pozvanie  prijali aj bývalý režisér a učiteľ  Jozef Lacek  a taktiež Anton Hlušák ml.  – bývalý režisér  a Anton Hlušák st. – vtedy najstarší bývalý ochotnícky herec v Štefanove.

Ani tento rok nebol výnimkou a na 2. sviatok vianočný sme divákom ponúkli hru Forstingera – Psarského Štedrý večer siroty – / Eva Klusová, Janka Vranová, Monika Kakačková, Ivona Rumlová, Zuzana Čierna, Eva Brunčáková, Katarína Klusová, Beáta Mikosová, Pavol Kuloštiak, Mária Kakačková, Mária Vranová, Peter Brunčák ml, Jozef Kakačka ml.,Stanislav Kakačka ml. a deti/ Mnohých na Štefana rozplakala, iní sa aspoň na chvíľu zamysleli nad  dramatickým príbehom o ľudskej zlobe  a pýche. Takmer 35 hercov ponúklo tragický príbeh siroty aj divákom v Tvrdošíne a Oravskej Jasenici.         

 V sobotu  20.-21. januára 1996  odchádzame na naše prvé zahraničné turné do Poľska. No a čo im môžeme ponúknuť?  Jedine pravého slovenského Jááánošíííka

Dňa 16. marca 1996 sa usporiadalo zhromaždenie, aby sa zhodnotila doterajšia činnosť  divadelnej spoločnosti.  Doplnili a zmenili sa niektoré body stanov a odhlasoval sa výbor s novým zložením :prezident –Jozef Bránický, umelecký vedúci – Jozef Puchel, manažér – Jozef Furdek, ekonóm – Eva Javorková - Klusová, technický vedúci –  Ľubomír  Orčík, tajomník – Jozef  Pafčo, kronikár – Zuzana  Čierna.

Na Veľkú noc sme na divadelné dosky priniesli hru od  Jarka Ebena – Originál tety  Kristíny / Zuzana Čierna, Alexander Poláčik, Monika Čierna, Gabriela Brunčáková, Marianna Brunčáková, Juraj Vrana/. 

V lete sme dostali ďalšie pozvanie do Poľskej republiky na  III. Dni Slovenskej kultúry v Jablonke. V amfiteátri  odznel  Originál tety Kristíny.

Staré dobré začiatky, alebo túžba  chcieť  ešte niečo vylepšiť na hre spred pár rokov? 26.12.1996  sme  znovu odohrali  hru Stanislava Štepku v  takmer v pôvodnej zostave -  Pavilón B/Angelika Holubčíková, Ľubmír Orčík, Miloš Bránický, Eva Klusová, Beáta Mikosová, Zuzana Čierna, Gabriela Brunčáková, Jozef Pafčo, Mariana Brunčáková, Alexander Klus, Júlia Habovštiaková /. 

Rok 1997 sa taktiež začal úspešne. Vo februári odchádzame už na tretie turné po Poľsku. Tentokrát sme našim susedom ponúkli nanovo naskúšanú hru Pavilón B.

Naša snaha sa dočkala ocenenia aj v kruhoch odborných. 26. marca sa zúčastňujeme Oravskej prehliadky ochotníckych divadelných súborov kategórie C v kine Javor v Tvrdošíne.  Za predvedený Pavilón B si odnášame 1. miesto.  A navyše Eva Javorková - Klusová získala  cenu  za najlepšie stvárnenú ženskú úlohu. Nasledovala  účasť aj na  krajskej súťaži ochotníckych div. súborov pod názvom  Námestovské divadelné hry B a C kategórie. To už bol tvrdší oriešok, ale aj napriek väčšej konkurencii si Eve Javorková - Klusová obhájila ocenenie za najlepšiu ženskú rolu.

Na Štefana na javisku dostal slovo J. G. Tajovský prostredníctvom hry Ženský zákon / Eva Brunčáková, Angelika Holubčíková, Štefan Ondrík, Zuzana Čierna, Juraj Vrana, Gabriela Brunčáková, Stanislav Kakačka ml./ Tá sa dočkala repríz v Liesku, Sihelnom,Tvdošíne, Zuberci a taktiež postupu na XVl. Námestovské divadelné dni, kde sme sa umiestnili na druhom mieste, čo bol pre nás dovtedy najväčší úspech.

 Na  čas vianočný roku 1998 režisér Jozef Puchel  vybral hru Divadelná  komédia   od  Benghta Alhforsta / Alexander Klus, Ľubica   Poláčiková, Gabriela  Brunčáková, Alexander Poláčik, Stanislav Kakačka ml., Jozef Furdek, Zuzana Čierna,/ za ktorú dostal Jozef Furdek  na okresnej prehliadke divadelných súborov ocenenie za najlepší herecký výkon. Záver roka  1999 patril hre od Ferka Urbánka – Kamenný chodníček / Alexander Klus, Zuzana Čierna, Ľubica Poláčiková, Lenka Horňáková, Jozef Furdek, Anton Bandošťák, Stanislav Kakačka ml., Mária Vranová, Jozef Ladniak, Helena Ladniaková, Jozef Pafčo/.  

 Výberom hry od Róberta Merleho – Ženy v parlamente na Štefana v roku 2000, siahol režisér J. Puchel po originálnej téme./ Mariana Brunčáková, Alexander Poláčik, Zuzana Čierna, Stanislav Kakačka ml. , Anton Bandošťák, Milan Brada, Mária Kakačková, Silvia Motýľová, Alžbeta Kováčová, Juraj Čierny, Helena Ladniaková, Miloš Bránický./ Hra sa stretla s priaznivým ohlasom a tak sme  rok 2001  odštartovali celou šnúrou predstavení. Ženy dali do pozoru divákov  v Tvrdošíne, Liesku a v Oravskom Bielom Potoku.

 Účasťou na Námestovských divadelných dňoch  4.4.2001 sa  náš režisér  utvrdil v správnosti svojho výberu  a odniesol  si cenu za dramaturgický výber.

 V septembri sa uskučnila výročná členská schôdza divadelnej spoločnosti VENDO, na ktorej sa zmenili niektoré body stanov a navrhol a odhlasoval sa nový výbor v zloženi: prezident – Renáta Puchlová, umelecký vedúci – Jozef Puchel, kronikár – Zuzana Čierna, ekonóm – Eva Romaňáková – Brunčáková.  Koniec  roka  a s ním sviatok Štefana  sme osviežili  nacvičením  už dávno  spomínanej divadelnej  hry s pred  pár desiatok  rokov od  Fera Budaka – Klbko /   Ľubica Poláčiková, Helena Ladniaková, Miloš Bránický, Gabriela Brunčáková, Juraj Čierny, Mária  Kakačková, Stanislav Kakačka ml., Pavol Žuffa, Alexander Poláčik, Anton Bandošťák, Zuzana  Čierna/, ktorú sme začiatkom nasledujúceho roka reprízovali v Zuberci a Tvrdošíne. Ľubica Poláčiková bola ocenená za najlepší ženský herecký výkon.

Aj nasledujúci rok 2002 sme pripravili hru od slovenského autora Ladislava Nadáši – Jégeho – Krpčeky sv.  Floriána/Anton Bandošťák, Ľubica Poláčiková, Andrea Furdeková, Zuzana Čierna, Miloš Bránický, Stanislav Kakačka ml, Juraj Čierny, Alexander Poláčik, Milan Pazúrik, Ján Čierny, Katarína Puková, Helena Ladniaková/.

Nevšedné prostredie kabaretu, chytľavé piesne a nenapodobiteľné tance. To všetko sme divákom ponúkli 26. 12. 2003 v predstavení nami tak obľúbeného Stanislava Štepku Hostinec Grant /Alexander Poláčik, Eva Javorková, Mariana Brunčáková, Zuzana Čierna, Gabriela  Sameliaková, Mária  Kakačková, Stanislav Kakačka ml., Peter  Števaňák, Ľubica Poláčiková, Miloš  Bránický, Milan  Pazúrik/ Táto sa hra sa stretla s obrovským úspechom a záujmom a taktiež aj kladnou a zápornou kritikou. Hostinec Grant posunul VENDO na vyššiu tvorivú úroveň.

Rok na to opäť presne na Štefana sme siahli  po súčasnom slovenskom autorovi Viliamovi Klimáčkovi a naším verným divákom sme ponúkli hru Slovenský raj /Anton Bandoštiak, Ľubica Poláčiková, Roman Poláčik, Filip Bránický, Zuzana Štiptová ml., Gabriela Brunčáková, Zdenka Horňáková/ . Práve touto inscenáciou sa predstavila nová generácia mladých hercov, prevažne potomkov zakladajúcich členov divadelnej spoločnosti.

Rok 2005 sa niesol v duchu osláv 650. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci. Do bohatého programu sme prispeli opätovným naštudovaním tak populárneho „Jááánošíííka“  tentokrát s výrazne mladým kolektívom. Hru sme priviezli aj do Bzín a na nesúťažnú prehliadku divadelných súborov do Turčianských Teplíc.

Ženské oddelenie od Stanislava  Štepku -   ktoré sme hrali aj  v našich začiatkov, sme znovu  oživili v premiére na druhý sviatok vianočný roku 2005 / Beáta Hlinová, Eva Javorková, Simona Pačíková, Andrea Furdeková, Zuzana Štiptová ml., Alexander Klus, Anton Bandošťák, Roman Poláčik, Filip Bránický, Martin Puchel, Roman Koválik/.

 Rok 2006 sa začal netradične -  usporiadaním benefičného koncertu, na ktorom hviezdili talenty z našej dediny. Cieľom   bolo    finančne podporiť deti zomierajúce na AIDS v Južnej Afrike.

S omladeným Jááánošíííkom sme to dotiahli až na Námestovské divadelné hry, kde sme sa umiestnili na peknom treťom mieste.  Texty Jááánošíííka sme ešte neodložili do divadelníckej skrine. Boli potrebné na ďalšie predstavenia, ktoré sme uviedli V Ťapešove, v Zuberci, v Dolnom Kubíne a dokonca aj na Silvestra v Mútnom.

Do  pomerne úrodného roka na predstavenia sme  prispeli nacvičením novej divadelnej hry od Ferka Urbánka Pytliakova žena , ktorá diváka pobavila a priblížila aj  niektoré smutné osudy  týkajúce sa  každej generácie. / Zuzana Štiptová ml., Mária Kováliková, Roman Poláčik, Alexander Klus, Simona Páčiková, Petra  Štiptová, Martin Puchel, Beáta Hlinová, Roman  Koválik,  Juraj Vrana, Peter Števaňák ml., Alojz  Šimurda/.

Myšlienka usporiadať benefičný koncert s cieľom pobaviť diváka a k tomu  prispieť  finančnou čiastkou  tým , ktorí sú na to odkázaní, sa ujala aj v roku 2007. Vyzbierané peniaze sme tentokrát venovali Domovu sociálnych služieb  na Medvedzí v Tvrdošíne.   Hru – Pytliakova žena sme  ešte raz  predstavili na  Kubínskych divadelných dňoch.  Po jej úspešnom  prevedení nás porota posunula na XV. ročník  celoštátneho  festivalu divadelných hier s dedinskou tematikou  konaného v Trebišove.  Bola  to  pre nás ďalšia dobrá skúsenosť a navyše  Roman Poláčik získal ocenenie za najlepší mužský

herecký výkon. Už vtedy si porota všimla jeho obrovský talent, ktorý neskôr vycibril štúdiom na VŠMU. Tak spomedzi našich ochotníckych radov vzišiel aj profesionálny herec.

Na Štefana sme opätovne a trochu v novom šate  predstavili hru Divadelná komédia od Alhforsta Benghta / Zuzana Štiptová ml., Martin Puchel, Roman Koválik, Petra Štiptová, Mária Kováliková, Alexander Poláčik, Diana Maťugová, Katarína Gloneková, Juraj Vrana/. Táto divadelná hra, ktorá poukazuje na nedostatky tejto doby, sa stretla so zmiešanou kritikou.

 Na druhý sviatok vianočný r. 2008 sme nacvičili hru od Raya Cooneyho – Všetko sa.../ v pôvodnom názve Všetko sa posralo/Stanislav Kakačka ml., Eva Javorková, Jozef Klus, Martin Puchel, Mária Kordiaková, Mária  Kováliková, Juraj Vrana, Roman  Poláčik, Zuzana Štiptová ml., Roman Koválik/.

Divadelné  predstavenie  Všetko sa...  malo u diváka veľké ohlasy. Preto sa od januára 2009 do mája odohrali  reprízy   najskôr v Štefanove, nasledoval Tvrdošín, ktorý sme vypredali dokonca dvakrát, Trstená, Oravské Veselé, Sihelné. Účasťou  na 26. ročníku Námestovských divadelných dní – ktoré sú krajskou súťažnou prehliadkou amatérskych divadelných súborov -  nás porota ocenila 1. miestom a nášho režiséra cenou za najlepšiu réžiu . Všetko sa...sa tak stalo našou doteraz najúspešnejšou hrou a posunulo naše predstavenia na ešte  vyššiu úroveň.

 Možno je to aj naša zásluha, že náš divák sa stáva  z roka na rok   náročnejší. Aby sme si udržali jeho priazeň, nacvičili sme na Vianoce divadelnú komédiu opäť od  Raya Cooneyho – Lekárske tajomstvo / Dušan Šoltés, Filip Bránický, Mária Kováliková, Roman Poláčik, Mária Kordiaková, Jozef Klus, Eva javorková, Miriama Adamcová, Martin Puchel, Martin Bošanský, Roman  Koválik, Alexander Klus, Zuzana Štiptová ml./. Lekárske tajomstvo sme opäť prezradili ešte začiatkom roka 2011 divákom v Tvrdošíne, znova dvakrát, Trstenej a Novoti.

Na Štefana r. 2011 sme sa pustili do nacvičovania  náročného divadelného predstavenia  so silným motívom a nádychom komédie  od Júliusa Barča –Ivana - Mastný hrniec  / Zuzana Štiptová ml., Dušan Šoltés, Miriama Adamcová, Alexandra Poláčiková, Martin Pucheľ, Alexander  Klus, Eva Javorková, Ľubomír Bránický, Mária Kováliková, Simona Furdeková, Martin Bošanský, Jozef Klus/. Ten mal úspech nielen u domácich divákov, ale aj za hranicami našej obce. Opäť sme potešili divákov v Novoti, v Tvrdošíne a taktiež v Dolnom Kubíne. S hrou sme postúpili na Námestovské divadelné dni.

Začiatkom roka 2012 sa uskutočnila členská schôdza , kde sa zhodnotila doterajšia práca,   zmenili a doplnili sa  stanovy a navrhol sa  výbor v zložení: prezident – Jozef Klus, viceprezident – Renáta Puchlová, umelecký vedúci – Jozef Puchel, hospodár – Janka Furdeková, tajomník – Beáta Hlinová, kontrolór – Eva Javorková, kronikár – Eva Klusová. V apríli sa  zorganizoval výlet do Prahy.Navštívili sme  tu niektoré pamiatky a večer sme si nenechali ujsť divadelné predstavenie od Antonína Procházku – Ješte jednou, pane profesore. Táto komédia nás natoľko  inšpirovala, že sme sa rozhodli ju ponúknuť  aj našim divákom. Bol to veľmi náročný nácvik, vzhľadom k tomu, že väčšina hercov  bolo z dôvodu štúdia alebo pracovne mimo bydliska. Aj napriek všetkým prekážkam  26.12 2012 sa uviedla hra v preklade – Ešte raz pán profesor / Dušan Šoltés, Simona Furdeková, Eva Javorková, Alexandra Poláčiková, Roman Poláčik, Jozef Klus, Zuzana Štiptová ml., Martin Bošanský, Miroslav Kakačka ml., Alexander Klus, Mária Kováliková, Štefan Ondrík /. 

Pre veľký záujem divákov po  repríze komédie Ešte raz pán profesor, sme ju odohrali znovu na domácom javisku v dvoch predstaveniach. Ďalšie predstavenia sa konali v Lokci, Tvrdošíne, Trstenej, Nižnej nad Oravou.

Všetky spomenuté divadelné predstavenie, tak ako ste ich videli, uzreli divadelné dosky pod režijnou taktovkou Jozefa Puchela. Výnimkou je divadelná hra Dva tucty červených ruží, ktorú zrežírovala Eva Javorková – Klusová.

Za úspechmi našich predstavení však nestoja len herci a režiséri, ale aj celý rad realizačného týmu, bez ktorých by naše predstavenia neboli tak kvalitné a vami divákmi tak ohodnotené. Za 25 rokov sa v našich radoch vystriedala celá plejáda ľudí, prevažne z našej obce, ktorí nám ochotne, často na úkor svojho voľného času pomohli pripraviť a odohrať divadlo. Patria k ním Anna Bránická, Marcela Kuloštiaková, Mária Kordiaková ml, Tamara Javorková, Ladislav Javorek, Anežka Furdeková, Tomáš Vrana, Dominik Čierny, Štefan Vrana ml., František Hrkel st., Stanislav Kakačka st, Juraj Ballek, Jozef Ladniak, Jozef Puchel ml., Ján Sivoň, Andrej Poláčik, Jozef Krilek ml., Branislav Kordiak, Michal Šutty, Irena Feriancová, Irena Feilhauerová, Michal Strapec, Eva Kordiaková, Peter Kordiak, Peter Štipta, Zuzana Štiptová st.,Zuzana Kuloštiaková, Jaroslav Mayer a všetci ostatní  bohumilí známi...

Pevne veríme, že nám aj naďalej zachováte vašu priazeň a o ďalších 25 rokov vydáme celú knihu o fenoméne zvanom VENDO.

 

 

 

 

...