2% z dane za rok 2015

17.02.2016 15:49
Milí priaznivci a podporovatelia divadla. 
Aj tento rok Vám ponúkame možnosť prispieť svojimi 2% z dane z príjmu na financovanie nášho divadla. 
Naša divadelná spoločnosť Vám už vopred ďakuje za Vašu ochotu a sľubujeme, že získané finančné prostriedky použijeme na skvalitnenie našej divadelnej tvorby pre Vás.