2% z dane za rok 2018

05.02.2019 09:54
Milí priatelia divadla, opäť sa skončil ďalší kalendárny  rok  a my by sme sa chceli uchádzať
o možnosť, aby ste nás podporili 2% z Vašej odvedenej dane.
Sme Vám vďační za každé euro, ktoré nám prispejete a súčasne sľubujeme, že ich využijeme 
na skvalitnenie našej činnosti.
Na možnosť príspevku dane použite nasledovné tlačivá.